تاریخ ارسال خبر: چ, آذر ۲۴م, ۱۳۹۵
قتل | توسط Director
کد خبر:12946

خودکشی یک زن در کامیاران

اشتراک‌گذاری
برچسبها

 

ماف نیوز: ، روز دوشنبە ٢٢ آذرماه، یک زن جوان کامیارانی کە اقدام بە خودسوزی کردە بود در یکی از مراکز درمانی این شهر جان سپرد.

 

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از سایت «هەنگاو» هویت این زن ر«شنو مارابی» فرزند عبداللە و ٢٧ سالە اعلام شده است.

 گزارش ارسالی حاکی از آن می‌باشد کە شنو مارابی حدودا یک ماه پیش و بە دلیل اختلاف با همسرش از طریق خودسوزی اقدام بە خودکشی نمودە بود.

روز شنبە ١۶ آدرماه نیز، یک زن دیگر اهل کامیاران بەنام«نگین بیدخام» فرزند سلام کە ششم آذرماه بە دلیل اختلاف با شوهرش اقدام بە خودسوزی نمودە بود، در یکی از مراکز درمانی شهر اصفهان جان سپردە بود.